Підсумки роботи Держлісагентства за 2023 рік: наукова діяльність

27 лютого 2024р, Новини Держлісагентсва. Прес-служба

Протягом року виконання наукових досліджень відбувалося відповідно до Тематичного плану на 2020–2024 рр. двома науково-дослідними установами Держлісагентства: Українським науково-дослідним інститутом лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (УкрНДІЛГА) та Українським науково-дослідним інститутом гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака (УкрНДІгірліс). Обидві наукові установи мають подвійне підпорядкування - Держлісагентству та НАНУ.

У 2023 році було оновлено склад Науково-технічної ради Держлісагентства та проведено 4 засідання НТР, під час яких розглянуто результати науково-дослідних робіт, зокрема:

▪️методика визначення розрахункової лісосіки;

▪️обґрунтування віків стиглості лісів України;

▪️методичні рекомендації щодо ранньої діагностики інтенсивності росту селекційного матеріалу деревних рослин цитологічними методами;

▪️методичні положення прогнозування виробництва / споживання деревини;

уточненні рекомендації щодо ведення господарства в соснових лісах, уражених кореневими гнилями;

▪️удосконалені шкали оцінки природної пожежної небезпеки та уточнені місцеві шкали пожежної небезпеки за кліматичними даними;

▪️удосконалені моделі динаміки показників ходу росту деревостанів основних лісотвірних порід;

▪️рекомендації щодо технологій вирощування енергетичних плантацій тополь і верб;

▪️програмний продукт «Сервіс підтримки прийняття рішень під час гасіння лісових пожеж з використанням веб-технологій».

Окрім того, в рамках Європейської програми по лісовим генетичним ресурсам (EUFORGEN) було підписано угоду з Європейським інститутом лісу щодо спільної роботи.

Науковцями взято участь у ряді важливих заходів: у конгресі IUFRO «Вплив війни в Україні на режим лісових пожеж, управління пожежами та викиди вуглецю», у міжнародному семінарі в США, присвяченому кліматичним змінам (International seminar on climate change) на виконання Україною зобов’язань за міжнародними угодами та конвенціями щодо попередження негативних процесів, пов’язаних зі зміною клімату (Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, Паризька угода), у 13 міжнародних проектах.

Також слід відзначити активну участь науковців у роботі круглих столів і робочих груп з питань оцінювання та подолання наслідків, спричинених бойовими діями та руйнуванням Каховської ГЕС; використання інтродукованих видів та їхньої інвазійності; інвентаризації та моніторингу лісів.

На виконання Плану організації виконання рішення РНБО України «Про охорону, захист, використання та відтворення лісів України в особливий період» розроблено «Рекомендації щодо застосування інтродукованих деревних видів для створення насаджень різного цільового призначення в Україні та запобігання прояву їхньої інвазійної активності».

Розроблений УкрНДІЛГА геопортал «Ліси України»

https://forestry.org.ua

і мобільні додатки для доступу й оперування геопросторовою інформацією про ведення лісового господарства запроваджено в діяльність підприємств лісового господарства. У 2023 році укладено договори з підтримки функціонування геопорталу з 65 філіями ДП «Ліси України».

УкрНДІЛГА здійснено науково-методичну підтримку розвитку Національної інвентаризації лісів України (НІЛ) на основі застосування мобільної геоінформаційної технології Field-Map, яка забезпечує комп’ютеризований процес збору даних під час проведення робіт на інвентаризаційних ділянках, підтримує у польових умовах процедури контролю якості показників інвентаризації та забезпечує формування цифрових геопросторових наборів даних, необхідних для моніторингу стану, продуктивності і біорізноманіття лісів. Розроблено програмний модуль на основі програмного забезпечення Field-Map для збору польових даних і проведення контролю якості даних НІЛ.

Науковцями УкрНДІЛГА визначено межі поширення інвазійного шкідника ясенової смарагдової вузькотілої златки (Agrilus planipennis) та змодельовано ймовірність її поширення в майбутньому.

Внаслідок російської військової агресії руйнуванню до рівня припинення функціонування піддалися об’єкти Краснотростянецького відділення УкрНДІЛГА (Сумська обл.). Знищено унікальну наукову бібліотеку та цінні архівні матеріали стосовно результатів досліджень на науково-дослідних об’єктах за майже 90-річний період. Великого пошкодження внаслідок обстрілів зазнала адміністративна будівля відділення, яку віднесено до пам’яток архітектури державного значення. Проведено роботи з консервації будівлі.

Підпорядковані УкрНДІЛГА «Степовий філіал УкрНДІЛГА» (Херсонська область), «Луганська ЛНДС» (Луганська область) та ДП «Маріупольська ЛНДС» (Донецька область) знаходяться на тимчасово окупованих територіях. У результаті тимчасової окупації у 2014 році Кримського півострову, де розташоване державне підприємство «Кримська гірсько-лісова науково-дослідна станція», УкрНДІЛГА втратив зв’язок із співвиконавцями за всіма напрямами наукової діяльності, крім того втрачено низку цінних наукових об’єктів, на яких проводилися багаторічні стаціонарні дослідження.

Окрім того, наукова та виробнича діяльність підпорядкованих УкрНДІЛГА Клавдієвської та Харківської лісових науково-дослідних станцій наразі частково обмежена, адже вони знаходяться на територіях, що підлягають обстеженню та розмінуванню.

Разом з тим, розуміючи масштабність і незворотність екологічної катастрофи в лісових екосистемах внаслідок масштабних пожеж, забруднення ґрунтів, вод і лісової продукції радіонуклідами й токсичними речовинами, знищення біологічного різноманіття, порушення рельєфу, зумовлених бойовими діями, науковці невпинно продовжують свою роботу в умовах війни.

Держлісагентство

Global Options

Де так як купити дрова паливні на Львівщині

Зелена країна

До уваги осіб, які хочуть працювати на державній службі та відновлювати країну!

Ми у Facebook

Платформа Дія

Відео

Новини Держлісагентсва