Порядок складання та подання запитів

 

 

Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, або по телефону.

Запит може бути поданий:

- на поштову адресу: 79054, м. Львів, вул. Яворницького, 8б.

- на електронну адресу (email):  info@w.forest.gov.ua

- телефоном: 032 297-61-21.

Запит може бути поданий безпосередньо до Управління щодня з 8:00 до 17:00, у п’ятницю з 8:00 до 15:45,  крім вихідних та святкових днів.

Запит на інформацію подається у довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити:

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, за дорученням якої його подано.

Відповідь на запит надається запитувачу у спосіб, обраний ним, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання такого запиту.

Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання такого запиту. 

Строк розгляду запиту, який стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, може продовжуватися керівництвом Держлісагентства або його територіального органу до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. 

Якщо у запиті поряд з питаннями, що належать до компетенції Управління, порушуються питання, які підлягають вирішенню в інших органах виконавчої влади або органах місцевого самоврядування, у наданій Управлінням відповіді запитувачу має міститися роз’яснення щодо порядку вирішення таких питань.  

У разі якщо Управління не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, запит направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено. Підстави для відмови та інформація, що має міститися у письмовій відмові, визначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Про відмову у задоволенні запиту запитувач повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

Де так як купити дрова паливні на Львівщині

Зелена країна

До уваги осіб, які хочуть працювати на державній службі та відновлювати країну!

Ми у Facebook

Платформа Дія

Відео

Порядок складання та подання запитів